CSR, BSCI Code of Conduct, Oeko Tex

VISION                              

Vi ønsker at være den markedsledende og bæredygtige tekstilpartner i Care-sektoren.

Bæredygtighed omfatter miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvar med henvisning til FN's 17 verdensmål og FN's Global Compact.

 

POLITIKKENS FORMÅL

Vores CSR politik giver vejledning til alle vores medarbejdere om, hvordan bæredygtighedsarbejde udføres, og hvilke værdier virksomheden står for. Det er et fælles ansvar at arbejde aktivt og gennemsigtigt med vores bæredygtighedsarbejde. Alle Borch Textile Groups virksomheder har forretningsaktiviteter inden for produktion og salg af ansvarlige tekstilprodukter. Borch Textile Group driver en rentabel forretning med høj etik, og vores bæredygtighedsarbejde har en klar forbindelse til markedets behov. 

 

VORES VÆRDIER

•     Troværdighed: Vi holder vores løfter.

•     Kvalitet: Vi leverer det, der aftales hver gang.

•     Fokus: Vi fokuserer på det, der skaber værdi for kunden.

•     Relationer: Vores succes er baseret på gode relationer mellem kunder, leverandører, kollegaer og andre partnere.

Vores værdier beskriver vores tilgang og relationer til hinanden, til kunder, leverandører og andre interessenter, og er kendetegnet ved troværdighed, kvalitet, fokus og relationer. 

 

BAGGRUND

Vores forretning foregår på en måde, der værner om vores værdier, viser respekt for mennesker, samfund, miljø og jordens naturressourcer. Borch Textile Group vil imødekomme og overgå forventningerne til virksomheden hos virksomhedens interessenter. Ved at træffe beslutninger, der skaber en rimelig balance mellem forskellige interessenters krav, bidrager Borch Textile Group til bæredygtig udvikling. Vi tager ansvar for økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige aspekter af verden omkring os.

 

 

VORES INTERESSENTER

Borch Textile Groups interessenter omfatter kunder, ejere, medarbejdere, partnere, leverandører, konkurrenter, samfund, medier samt mennesker, virksomheder og organisationer, der er berørte af virksomheden.

 

RETNINGSLINIER

Borch Textile Group er tilknyttet FN's Global Compact-initiativ og arbejder efter de ti principper baseret på ILO's kernekonventioner. Gennem vores medlemskab af Amfori BSCI implementeres principperne i hele vores forsyningskæde.

Den strategiske ledelse af Borch Textile Groups bæredygtighedsarbejde er fastlagt af bestyrelsen og er i tillæg til FN´s ti principper i Global Compact også baseret på FN's 17 verdensmål. Ledelsen har aktivt udvalgt en række af de 17 verdensmål, der er relevante for vores forretning. Disse er implementeret i koncernens forretningsplan.

Ledelsen udvikler politikker og anden dokumentation og planer, og udfører opfølgninger af bæredygtighedsarbejde. Strategien er baseret på ISO14001, som sikrer væsentlighed og risikoanalyse, interessentkortlægning og dialoger med interessenter.

 

BÆREDYGTIGT ANSVAR

  • Finansielt ansvar

For Borch Textile Group er det et grundlæggende princip at drive en ansvarlig virksomhed med en sund og afbalanceret økonomi. Virksomheden undgår økonomiske beslutninger, der udgør en risiko for virksomhedens overlevelse på lang sigt.

  • Etisk ansvar

Virksomheden værdsætter ærlighed, gennemsigtighed og høj etik i alle forretningsforbindelser. Virksomheden bestræber sig på at forhindre korruption og bestikkelse, som ses som en alvorlig trussel mod vores udvikling. Vi bruger ikke og tolererer ikke uetisk forretningspraksis såsom bestikkelse, skjulte provisioner eller andre ulovlige eller uetiske fordele.

På markedet fremmer Borch Textile Group sund, ærlig og åben konkurrence og observerer god markedsføringspraksis.

  • Miljøansvar (i hele værtskæden) 

Borch Textile Group er proaktiv og stræber efter at reducere miljø- og sundhedsrelaterede risici fra virksomheden og i de produkter og tjenester, som virksomheden leverer. Først og fremmest ved at forhindre, at der opstår forurenende stoffer, og for det andet ved at minimere klima- og miljøpåvirkningen.

De primære underområder er:

•     Ressourceforbrug

•     Kemisk anvendelse

•     Affaldshåndtering

  • Socialt ansvar

Borch Textile Group stræber efter at skabe et godt helbred og velvære blandt medarbejdere, kunder, ejere og andre interessenter. Virksomheden respekterer menneskerettighederne, fremmer mangfoldighed, ligestilling mellem kønnene og gode arbejdsvilkår i alle lande, der er berørt af virksomhedens aktiviteter.

 

LOVE OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Borch Textile Group overholder gældende lovgivning, sikkerhedskrav og internationale konventioner på de markeder, hvor virksomheden handler.

Vi forpligter os til at arbejde med løbende at forbedre vores miljøledelsessystem samt overholde miljølovgivningen vi anvender princippet PDCA.

 

LEVERANDØRSAMARBEJDE

Borch Textile Group tager ansvar for at sikre, at bæredygtighedskravene overholdes i hele forsyningskæden. Gennem bevidsthed fremmer vi bæredygtig udvikling i samarbejde med vores leverandører.

 

ARBEJDSGIVER

Borch Textile Group sikrer et godt organisatorisk og socialt arbejdsmiljø og en sikker arbejdsplads. Der lægges vægt på at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Virksomheden arbejder for en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er indført procedurer for at udnytte medarbejdernes idéer og initiativ bedst muligt. Virksomheden allokerer løbende ressourcer til medarbejdernes videreudvikling og kompetenceopbygning.

 

KUNDERELATIONER

Virksomhedens kunderelationer er baseret på gensidig tillid, langsigtet perspektiv og er kendetegnet ved gennemsigtighed og klarhed. Samarbejdet er drevet af fælles mål, udvikling og løbende forbedringer. Kundesupport og klagehåndtering er effektiv og håndteres med omhu.

 

OPFØLGNING OG RAPPORTERING GENNEM INTERN KONTROL

Gennem en systematisk tilgang til opfølgning, baseret på risikoanalyse, følger ledelsen og bestyrelsen hvert år op på og rapporterer om virksomhedens bæredygtighedsarbejde.

 

HÅNDTERING AF AFVIGELSER

Virksomheden har etableret procedurer for håndtering af afvigelser, der bemærkes under intern kontrol. Disse procedurer omfatter passende foranstaltninger og handlingsplaner.

 

KONTAKT

Når en medarbejder har spørgsmål om bæredygtighedsarbejde, skal denne primært kontakte nærmeste leder. Derudover stilles spørgsmålet til følgende person:

Funktion       Navn                         Telefonnummer   E?mail

CEO              Ulrich Mosegaard      +45 58555575  umo@borchtextile.dk

 

ANSVAR

Virksomhedens ledere er ansvarlige for at sikre, at alle medarbejdere i virksomheden er fortrolige med virksomhedens bæredygtighedspolitik. Alle medarbejdere har en forpligtelse til og mulighed for at arbejde sammen om at skabe og opretholde en bæredygtig måde at arbejde på samt et godt arbejdsmiljø.

Koncernen er aktiv medlem af Amfori BSCI og Global Compact, der sikrer, at indkøb og produktion lever op til sociale og etiske krav i vores produktionslande.