UN Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der gennem ti internationale principper sikrer overholdelse af blandt andet FN’s menneskerettigheder, arbejdsretslige spørgsmål, miljø og korruption. Principperne er baseret på FN's menneskerettighedserklæring, ILO's grundlæggende konventioner om menneskerettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen og FN's konvention mod korruption.