Vores værdier

Vores kerneværdier

Borch Textile Group´s værdisæt

  • TROVÆRDIGHED: Vi holder hvad vi lover - "We keep our promises because we care".
  • KVALITET: Vi leverer den aftalte kvalitet hver gang, hverken bedre eller dårligere!.
  • RELATIONER: Vores succes bygger på gode relationer til alle vores partnere og kollegaer. Vi tror på at forventningsafstemning og forståelse er forudsætningen for reel værdiskabelse.
  • FOKUS: Vi holder fokus på det der skaber værdi for vores kunder og for koncernen som helhed.